De Vrijwilligers

De Vrijwilligers

Uit de wetenschap: Poststructuralisme en con
structuralisme in de filosofie ( na Schopenhauer en Rawls zijn we aangeland bij
Sloterdijk en Deleuze) die twijfelen aan de vrije wil.

Psychologen en fysiologen ontwikkelen de Theorie
of Mind over de imitatie van de intenties van onze tijdgenoten, maar ook het
kunnen inleven en empathisch kunnen acteren waarbij het principe van Deiktisch
framen ( gedrag) een belangrijk nieuw uitgangspunt is. Sociaal gedrag en taal
en taalverwerking (centrum van Broca) zijn anders niet te verklaren. Daarbij
spelen Spiegelneuronen een belangrijke rol. Bij deficiënties kunnen
Autismespectrum Stoornissen ontstaan met voor de gek houden van derden maar ook
false beliefs bij jezelf die je op een zijspoor zetten en tot paranoïde gedachten
kunnen leiden die moeilijk te genezen zijn. Deixis betekent voorvinger in het
Grieks. Alles moet aangewezen worden om tot een bewijs te kunnen voeren.

Volgens de filosofen bestaat de vrije wil
niet meer of beter deze heeft nooit bestaan. Voordat we iets willen, hebben
onze hersenen al voorbereid wat we even later zullen gaan willen, doen of
zeggen. De neurowetenschappen hebben het voorlopig voor het zeggen gekregen. Maar
daarom nog niet getreurd.

Want volgens jullie hier aanwezig bestaat de
vrije wil wel degelijk want jullie noemen jezelf vrijwilligers, of niet soms?????
Disclaimer: Als dat niet het geval mocht zijn, vraag ik degenen op wie dit niet
van toepassing is, de zaal te verlaten als je dit verhaaltje niet verder wil aanhoren.

We hebben allemaal een vorm van een vrije
wil. Begin maar bij de politiek: het zwart wit denken zorgt dat we steeds een
compromis moeten zoeken zoals heel Nederland doet met het poldermodel. We
willen allemaal iets anders en daarom maken we ruzie, vechten we en verklaren
we de vijanden de oorlog. Zie de uitgebreide lijst van veldslagen in de
Tachtigjarige Oorlog. Met moeite hebben we geleerd om tot overleg te komen.

Zelfs onze kleinkinderen beginnen met neen te
zeggen tegen opa en oma en vertellen erbij wat ze wel willen en als je het
miskent en niet naar ze wil luisteren, klinkt er een sirene zo hard dat horen
en zien je vergaat. De drama- queens voorop. Hoorbaar tijdens het speelkwartier
op school op de speelplaats. Zelfs het verkeer moet er voor stoppen zoals de
autobus. Ik moest mijn kleindochter gillend van de straat trekken om een
ongeluk te voorkomen. Ze wrong zich als een worm in honderd bochten, ik kon
haar amper in bedwang houden. Voor mij was dit het bewijs dat de mens begint
met zeer veel vrije wil. De kleintjes barsten van de energie. De ouderen met
levenservaring zorgen ervoor dat deze energie in goede banen wordt geleid op
geduldige wijze wil dit een kans van slagen hebben. We noemen dit proces
opvoeding tegen beter weten in van de jeugd die vindt dat hun energie wordt
gefnuikt en gefrustreerd. En dan moeten ze nog gaan studeren voor een vakgebied
maar vaak ook om bestuurder te willen worden.

We noemen dit prepuberteit en tien jaar later
puberteit en nog later spreken we van eigenwijze karakters. Als de opvoeding
mislukt groeien er querulanten en misdadigers op. En valse bestuurders. Van
goed bestuur wordt gesproken als de problemen worden opgelost en kwaad en erger
worden voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Huwelijken en vriendschappen
blijven bestaan als er een vorm van begrip en overeenkomst kan opbloeien.
Anders vallen goed begonnen relatievormen in duigen. Dat schijnt niet alleen
voor kloosterlingen zo te zijn maar net zo goed voor monniken, ridders en
militairen etc. Iedereen die in een samenleving wil blijven functioneren moet
leren luisteren, horen naar wat er gezegd wordt en gehoorzamen. Het oor te
luisteren leggen en er weliswaar kritisch naar handelen. Dat geldt ook voor
mijzelf als dagvoorzitter van de RVE. Het eigen initiatief moet echter niet
worden geblokkeerd. Hoor en wederhoor. Horen, zien en zwijgen zijn belangrijke strategieën
hierbij.

En dan zijn we rond gedacht. Jullie zijn
allemaal vrijwilligers omdat jullie vrije wil nog werkzaam is op oudere en
zelfs nog op hoge leeftijd en daardoor kritisch dienstbaar zijn voor jullie
medemensen en daarvoor worden jullie hogelijk erkend en hartelijk gedankt-zegd.
Daarvoor dient deze bijeenkomst. Jullie vormen de zonnetjes in deze vaak
donkere, vijandige wereld.

Ik wens jullie en mijzelf een fijn samenzijn
met ontspanning van de wilspieren, zodanig dat jullie er ook van genieten
kunnen. Rust op uw lauweren nu u de eretitel van wijze en volgroeide puber
ontvangt. JM 5 september 2019 736 wrdn

U kunt hier een reactie plaatsen!