Advent op rijm 2019

Advent 2019     Pantoum op rijm    Advent 2019

Ik bemin het dichten en dicht mijn geloof

In mijn ziel huis ik en ben ik mijn geest

Ik zie met al mijn zintuigen, ik ben niet doof

Ik neem waar wat ik geloof met een woordenfeest

 

In mijn ziel huis ik en ben ik mijn geest

Stom gevoel van sprakeloze verwondering

Ik neem waar wat ik geloof met een woordenfeest

Ik besef het meestal niet, weten is een uitzondering

 

Stom gevoel van sprakeloze verwondering

Ik gebeur in mij als een brandende braambos

Ik besef het meestal niet, weten is een uitzondering

Hevig zoekend voel ik mijn schaamteblos

 

Ik gebeur in mij als een brandende braambos

Levenskracht veroorzaakt mij, bij voortduring

Hevig zoekend voel ik mijn schaamteblos

Zolang ik leef als een ontstoken ademhaling

 

Levenskracht veroorzaakt mij, bij voortduring

Ik zie met al mijn zintuigen, ik ben niet doof

Zolang ik leef als een ontstoken ademhaling

Ik bemin het dichten en dicht mijn geloof

JN / jbm           Sinterklaas 2019      168 wrdn

U kunt hier een reactie plaatsen!