Browsing "Dagboek"

Denkkracht

‘Anatomie ist das Schicksal’  volgens Sigmund Freud Denkkracht (moeilijk) voorlopige versie Het verschil tussen schrijven en schilderen vanuit filosofisch oogpunt i.v.m. het principe van de Big Bang en de H Drie-eenheid uit de RK- theologie voor zover door mij begrepen. De Drie-eenheid teruggebracht tot 3 personen met de vertegenwoordiging van samenwerking van rationele logos en […]

Sonnetje 4

Sonnet 4   De gedresseerde man   Waar zijt Gij naar op zoek? Het lovende woord dat Uwe moeder reeds sprak? Al sprong zij vaak van de hak op de tak Te vroeg viel telkens het maternale doek   Gij hult U via Six Sens in New Look Behaagt Uw man met danspas en tongclaque […]

Sonnetje 3

Sonnetje 3   Het kind in het kerkje neergeknield Om het wonder te aanschouwen In verwachting van hemels vertrouwen Door de godsdienst devoot bezield   Als man met zijn verwachtingen vernield Volledig omwikkeld in wantrouwen Kan het hem niet langer meer berouwen Dat de opgedrongen afgod licht ontzield   Duizenden voetangels en klemmen ontlopen Om […]

Sonnet 2

  Sonnet 2   Alimentaties zonder uitleg   Wat is de man anders dan de hofnarren Van zijn vrouwen die hij als koninginnen Van zijn bestaan dient in haar gezinnen Werkend als bezige bijen en darren   Welk een vorm van slavernijen Worden door haar begaan en bedreven Als zij door machtig beluchten en beleven […]

Groot Talent

Groot Talent Ook al is er zo veel geschreven, bibliotheken vol, Boekdrukkunst en internet ten spijt, Mijn poëzie staat er niet bij als ik het niet opschrijf. Deze bijdragen vind ik zonder meer belangrijk niettemin, Mijn wereldje waarop de kosmos wacht, Is de reden waarom het heelal beklijft. Door mijn teksten te geven als geschenk, […]