De Vrijwilligers

De Vrijwilligers

Volgens de filosofen bestaat de vrije wil niet meer of beter deze heeft nooit bestaan. Voorts we iets willen, hebben onze hersenen al voorbereid wat we even later zullen gaan willen, doen of zeggen.

Volgens jullie hier aanwezig bestaat de vrije wil wel want jullie noemen jezelf vrijwilligers, of niet soms. Als dat niet het geval mocht zijn, vraag ik degenen op wie dit niet van toepassing is, de zaal te verlaten als je dit verhaaltje niet verder wil aanhoren.

We hebben allemaal een vorm van een vrije wil. Begin maar bij de politiek: het zwart wit denken zorgt dat we steeds een compromis moeten zoeken zoals heel Nederland doet met het poldermodel. We willen allemaal iets anders en daarom maken we ruzie, vechten we en verklaren we de vijanden de oorlog. Zie de uitgebreide lijst van veldslagen in de Tachtigjarige Oorlog. Met moeite hebben we geleerd om tot overleg te komen.

Zelfs onze kleinkinderen beginnen met neen te zeggen tegen opa en oma en vertellen erbij wat ze wel willen en als je het miskent en niet naar ze wil luisteren, klinkt er een sirene zo hard dat horen en zien je vergaat. De drama- queens voorop. Hoorbaar tijdens het speelkwartier op school op de speelplaats. Zelfs het verkeer moet er voor stoppen zoals de autobus. Ik moest mijn kleindochter gillend van de straat trekken om een ongeluk te voorkomen. Ze wrong zich als een worm in honderd bochten, ik kon haar amper in bedwang houden. Voor mij was dit het bewijs dat de mens begint met zeer veel vrije wil. De kleintjes barsten van de energie. De ouderen met levenservaring zorgen ervoor dat deze energie in goede banen wordt geleid op geduldige wijze wil dit een kans van slagen hebben. We noemen dit proces opvoeding tegen beter in van de jeugd die vindt dat hun energie wordt gefnuikt en gefrustreerd.

We noemen dit prepuberteit en tien jaar later puberteit en nog later spreken we van eigenwijze karakters. Als de opvoeding mislukt groeien er querulanten en misdadigers op. Van goed bestuur wordt gesproken als de problemen worden opgelost en kwaad en erger worden voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen. Huwelijken en vriendschappen blijven bestaan als er een vorm van begrip en overeenkomst kan opbloeien. Anders vallen goed begonnen relatievormen als duigen in of uit elkaar. Dat schijnt niet alleen voor kloosterlingen zo te zijn maar net zo goed voor monniken, ridders en militairen etc. Iedereen die in een samenleving wil blijven functioneren moet leren luisteren, horen naar wat er gezegd wordt en gehoorzamen. Het oor te luisteren leggen en er weliswaar kritisch naar handelen. Dat geldt ook voor mijzelf als voorzitter van de RVE. Het eigen initiatief moet echter niet worden geblokkeerd.

En dan zijn we rond gedacht. Jullie zijn allemaal vrijwilligers omdat jullie vrije wil nog werkzaam is op oudere en zelfs nog op hoge leeftijd en daardoor kritisch dienstbaar zijn voor jullie medemensen en daarvoor worden jullie hogelijk erkend en hartelijk gedankt-zegd. Daarvoor dient deze bijeenkomst. Jullie vormen de zonnetjes in deze vaak donkere, vijandige wereld.

Ik wens jullie en mijzelf een fijn samenzijn met ontspanning van de wilspieren, zodanig dat jullie er ook van genieten kunnen. Rust op uw lauweren nu u de eretitel van wijze en volgroeide puber ontvangt. JM 5 september 2019 550 wrdn

U kunt hier een reactie plaatsen!