sep 5, 2013 - Beoordeling    No Comments

Depressie, deel 2

Hij verwijst naar de uitspraak van Hahnemann: ‘Aude
Sapere!’ Durf te denken. Mallens: ‘De grootste gemene
deler in de psychiatrie is dat iedereen depressief kan
worden of volgens de diagnose “iets” kan hebben, hoewel
een psychose natuurlijk een ernstige ziekte is. Maar als
“iets” past binnen de in- en uitsluitingscriteria van de
DSM, dan heb je een depressie. Dat zegt verder nog niets
over de persoon. Het individu komt helemaal niet aan de
orde in de geneeskunde, ook niet in de psychiatrie.’
DSM en diagnose
DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, een Amerikaans handboek voor
diagnose en statistiek van psychische aandoeningen dat in
de meeste landen als standaard in de psychiatrische
diagnostiek dient. Het is een soort repertorium om in de
psychiatrie binnen afgebakende kaders tot een diagnose te
komen. De meest recente uitgave stamt uit 2000 en heeft
de toevoeging ‘IV-TR’ (Text Revision).
In de DSM staan de negen insluitingscriteria van een
depressieve periode omschreven: ‘Een depressieve
stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna
elke dag; duidelijk minder interesse of plezier in bijna alle
activiteiten, duidelijke gewichtsvermindering, insomnia
(slaapstoornis), psychomotorische agitatie, remming,
moeheid, gevoelig.’
Mallens: ‘Ik wil niet te negatief spreken over de farmacie,
maar zij hebben de DSM ook ontdekt en vragen tijdens
een praktijkbezoek: “Hebt u veel depressies en verkoopt u
onze medicijnen ook?” Zij zijn alleen geïnteresseerd in die
termen waarbij een pilletje kan werken. “Rouw”
bijvoorbeeld staat niet in de indicatie van het handboek en
“verdriet” alleen als het binnen een depressie valt.’
De meeste mensen komen in Mallens’ praktijk door een
verwijzing van hun huisarts. Tijdens het consult krijgen
mensen alle tijd om hun verhaal te vertellen en wordt een
cognitieve gedragstherapie met ‘exposure in vivo’
afgesproken. Deze therapie omvat een problemenlijst en
een analyse met een gestructureerd dagboek. Als de
patiënt klaar is met vertellen en het invullen van de
vragenlijsten, dan kan de psychiatrische diagnose gesteld
worden.
Oscar
Medio 2009 kwam Oscar voor het eerst in de praktijk van
Mallens. Na het vertellen van zijn verhaal was de diagnose
duidelijk: depressie. ‘De man had heel nare ervaringen
achter de rug’, vertelt Mallens. ‘En in zijn voorgeschiedenis
tekende zich een waar patroon af: zowel wat betreft
partnerkeuze en werk als huisvesting.’ Er werd een
behandelingstraject afgesproken en bij de derde sessie liep
het bijna mis tussen Mallens en Oscar.
Mallens: ‘Karakters zijn niet eenvoudig. Je moet ze
opzoeken in hun problematiek, maar dat zó doseren dat je
niet de relatie verspilt. Als je iemand te hard aanpakt of
aanspreekt op zijn of haar bijdrage aan een probleem, dan
kan het tot een uitbarsting komen. Dat dreigde met Oscar
te gebeuren. Toen kwam eigenlijk pas naar buiten wat er
werkelijk speelde. Iemand wordt dan emotioneel en
gebruikt termen die dichter bij hem of haar staan.’
Een voorstel om een antidepressivum voor te schrijven
werd door Oscar rigoureus afgewezen, dus bracht
homeopathie de oplossing. Johan kwam uit bij het boek
van de Indische homeopaat Rajan Sankaran. Op basis van
de uitingen tijdens de doorbraaksessie volgde hij de
miasma’s of overlevingsstrategieën, met name het miasma
Oscar: ‘Ik heb weer zin om dingen te ondernemen’
‘lepracy’. Via crossreferenties als ‘mood’ en ‘repulsive’,
kwam hij uit bij Aloë.
Al bladerend door Sankarans boek vertelt Mallens: ‘Oscar
schreef ik Aloë voor, uit de plantenfamilie Liliflorae, dat
staat voor “forced out”, “squeezed”, “suppressed” en
“constrained”. Ik heb voor de potentie LM6 gekozen, met
dagelijkse inname, om te voorkomen dat hij een terugval
zou krijgen. In eerste instantie dacht ik dat het helemaal
niet aansloeg, maar tijdens de volgende sessie vertelde
Oscar dat het een stuk beter ging. Dit resultaat had ik in
zo’n korte tijd niet verwacht.’
Inmiddels heeft Oscar zijn laatste gesprek met Johan
Mallens gehad en begint hij binnenkort met zijn nieuwe
baan.
Oscar (50+) is een gescheiden vader van twee prachtige
dochters en beroepsmatig valt hij in de categorie
hoogopgeleid en leidinggevend. De portretten van de
kinderen aan de muur van de woonkamer zijn de stille
getuigen van ons gesprek. De onverwachte echtscheiding
na dertig jaar huwelijk, enige tijd terug, beschouwt
Oscar als dé aanleiding voor zijn zware depressie.
Vervolgens zat het hem tegen met de huisvesting en
kreeg hij na een reorganisatie problemen op zijn werk.
Terugkijkend kan Oscar er nog steeds emotioneel van
worden. ‘Als de liefde van je leven en de moeder van je
kinderen na dertig jaar huwelijk volkomen onverwacht
wil scheiden, dan is dat een heel traumatische ervaring’,
vertelt hij. ‘Het werd een echte vechtscheiding.’ Oscar
hield zich staande door volledig op te gaan in zijn baan.
In twee jaar tijd heeft hij slechts één dag verzuimd.
‘Achteraf gezien heb ik de zaken verdrongen en te
weinig tijd genomen om mijn verdriet te verwerken.’
De druppel
Tot overmaat van ramp ontstonden er op zijn werk
problemen door een grote reorganisatie. ‘Het valt tegen
als je opeens moet solliciteren naar een andere functie’,
aldus Oscar. ‘Mijn nieuwe leidinggevende had geen
begrip voor mijn privésituatie en mijn nieuwe collega’s
snapten mijn gemoedstoestand niet.’
De befaamde druppel was wederom een gedwongen
verhuizing. Inmiddels is het voorjaar 2009. ‘Toen trok
ik het niet meer en werd overspannen. Ik raakte in een
zware depressie, belandde in de Ziektewet en zag het
echt niet meer zitten. Via mijn huisarts kwam ik bij
Johan terecht. Het feit dat hij als psychiater medicijnen
mag voorschrijven heeft zeker meegewogen, maar
homeopathie speelde op dat moment geen rol.’
De doorbraak
Oscar omschrijft zichzelf als een van nature redelijk
kritisch en sceptisch mens. Hij gelooft niet zomaar
dingen, maar sluit niet uit dat bepaalde zaken ook anders
kunnen liggen. Aan het begin van de zomer in 2009
begon de therapie bij Johan Mallens. Er was een
serieuze confrontatie tussen Oscar en Mallens nodig om
een doorbraak te realiseren. De meningen lopen uiteen
over aanleiding en reden van het conflict. ‘Feit is dat we
daarna meer de diepte in gingen en ik er voordeel van
heb gehad’, concludeert Oscar.
Tien jaar geleden heeft Oscar enige tijd antidepressiva
moeten slikken, met als gevolg een complete
persoonlijkheidsverandering. Een schildklierprobleem
werd namelijk aangezien voor een depressie. Sindsdien
is hij een absolute tegenstander van deze reguliere
behandelmethode.
Oscar: ‘Toen Johan na de derde sessie over medicijnen
naast de therapie begon, kwam uiteindelijk homeopathie
ter sprake. Daar stond ik niet afwijzend tegenover. In die
periode was en voelde ik me erg kwetsbaar. Dat was een
reden voor Johan om met Aloë op de proppen te komen.
Heel raar, maar het was net alsof ik me na één korreltje
die dag al stukken beter voelde. Het ging in ieder geval
zo wonderlijk snel. Ik was me weer bewust van mijn
omgeving en had het gevoel: hé, de zon schijnt! Volgens
Johan is het niet meer nodig, maar ik gebruik nog
dagelijks Aloë.’
Vanaf toen, oktober 2009, bespeurt Oscar een structurele
stemmingsverbetering. En weer staat een verhuizing op
het programma, maar deze keer is die gepland. ‘Ik ben
inmiddels weg bij mijn oude werkgever en start
binnenkort met een nieuwe baan. Mijn optimisme is
terug en ik heb weer zin om dingen te ondernemen – om
te leven, überhaupt!’
Oscar is een gefingeerde naam.

U kunt hier een reactie plaatsen!