Over Wijsbegeerte of Mekkeren als een geit

 

Over wijsbegeerte

 

Gijs beweerde

Dat bijen zonder geweren

Of het ontberen van geweien

De angel van de dood betekent

In de wijsbegeerte van het edelhert

 

Omdat poëzie zonder taal

Een kaal leger is zonder generaal

Een loze krijg van verloren strijd

Een poging is zonder betekenis

Een steek zonder gordel

 

Jan Nuyten   15 VII 2009  50 wrdn

 

Partoum 2

 

Mekkeren als een geit

 

Ik partoum het met wijsheid waarop het geleek

Naar waarheid verkerend onder de gordel

Zonder geweer of gewei zie ik geen steek

Een argument  met betekenis vol op het orgel

 

Naar waarheid verkerend onder de gordel

In boeken verloren en in literatuur verdwaald

Een argument  met betekenis vol op het orgel

Als poëzie van taal gedraald

 

In boeken verloren en in literatuur verdwaald

Ben ik een intellect leger zonder generaal

Als poëzie van taal gedraald

Ben ik met stomheid geslagen helemaal

 

Blijf ik een intellect leger zonder generaal

Een bloedeloze krijg zonder strijd

Ben ik met stomheid geslagen helemaal

Ik moet er toch over mekkeren als een geit

 

Een bloedeloze krijg zonder strijd

Zonder geweer of gewei zie ik geen steek

Ik moet er toch over mekkeren als een geit

Ik partoum het met wijsheid waarop het geleek

 

Jan Nuyten    2 V 2019      wrdn 197

U kunt hier een reactie plaatsen!