Zwerfgeest

Zwerfgeest

Een opstel van Johan Mallens over een mogelijk begin van iets.

Subatomair beginnen met de schepping van het heelal of het opvullen van het grote zwarte gat  heeft geen zin want het eerste dat is te kleinschalig en met teveel elementen en het laatste is onbegonnen werk want je weet niet waar je aan begint met een lampje van Diogenes. Je begint met niets en je moet met een grote hoeveelheid in een keer op de proppen zien te komen met zoiets als licht, energie of antimaterie om te kunnen imponeren en dan maar kneden en boetseren. De fysica volgt beter uit de metafysica zoals elke seconde van ons leven volgens de fantasie van de driehoek. Volgens een reeks van wijsgeren: Ganesha, Pythagoras, Sint Paulus, Augustinus, Thomas, Calvijn, Spinoza, Hume, Teilhard etc. Woord, wijsheid en kracht of logos, sofia en spirit. Uit woorden vloeit bewustzijn. Blijven zwijgen heeft geen zin, de stilte zal vroeg of laat verbroken moeten worden: zonder bewuste zetten kom je niet verder. Het is een spel waarvoor intelligentie met inzicht, verstand en begrip nodig is. Wijsheid of weten wat en hoe het moet is dan van bestaansbelang. Er te zijn en aan de praat blijven doe je door een dialoog aan te gaan met beschikbare entiteiten of bepaalde personen.

De leegte van een verondersteld zwart gat bij het begin zal met een soort ‘zwelgeest’ vrij naar Maarten Toonder gevuld of opgeblazen moeten worden met lucht, geluid of met bewustzijn als een luchtballon tegen de weerstand van een vacuüm in tot er een grote knal weerklinkt als het doorbreken van een barrière : de bigbang, een metafysische ademhaling wel te verstaan, een opluchting dat het weer gelukt is. Hierna kan een combi van drie entiteiten overal heen en zijn scheppende werk ook stante pede of sur place verrichten. Dit is een verzameling van krachten: zonder woord geen begin of initiatief, zonder wijsheid geen dialoog en geen bewustzijn en geen plan. Een overleg over wat we zullen gaan doen of scheppen is dan mogelijk geworden. Drie principes vinden elkaar in een triade die opgang komt voor de ballon klapt. De ballon die van een mystieke hemelstof is samengesteld explodeert tot gruzelementen die de zwerfgeest voortbrengen. Dit is wat we god noemen: een principieel gevaarte van deeltjes energie en licht en beweging van tijd en ruimte in een zwerm van subatomaire elementen overgoten door een postmoderne zee van fantasieën volgens David Hume of rekbare mentalen uit de Duitse philosofie. Genesis levert het zelfde op maar we zijn nu verder wat de details betreft.

Dit heelal bestaat uit het voortdurend vergruizelen van het contact van drie principes die gebruik maken van elkaars expertise en respect in wederzijdse liefde en constante aandacht voor hun gezamenlijke kunst van het iets. Alléén zijn ze niets of te weinig om effect te kunnen sorteren, met elkaar vullen ze het niets met iets dat kleine stukjes van hun verbindingsenergie bevat. Een soort knipperbol. Uitdijend tot de grenzen van het opvullend driedelig bewustzijn, maar tegelijk verbinding makend met elkaar in eindeloze patronen van samenkomsten en verlovingen met als gevolg het beging van materiedeeltjes die versmelten tot steeds grotere energievelden waarin opgelost de balletjes en bolletjes als het wonder voor velen en afschuw van de anderen wat betreft homeopathische remedies en granules en globules die voldoende capaciteit hebben om te kunnen voortbestaan en een geneeskracht blijven bezitten gedurende een langer dan normale verwachte tijd.

Sprookje voor grote mensen

Het begint in de metafysica met een wilsinitiatief of een schop onder de kont van een van de drie. Woord, wijsheid en kracht hebben samen de potentie die tot scheppen of creativiteit in staat is. Daarom heeft de mens ook niet meer nodig maar dit zijn wel de voorwaarden: leren praten en spreken dus ook schrijven en lezen, zinvol en met samenhang. Wijsheid om verstandige standpunten in te kunnen nemen met behoud en sparen van energie en voldoende kracht om de ballon van de spirituele principes te kunnen tillen en rondslingeren waar het gaat om een initieel zwart gat te vullen waarvan slechts de laatste delen nu nog zichtbaar zijn. Op het moment van volledige ontplooiing van het heelal begint de involutie die net als de uitademing niet tegen te houden is tot er enkel weer een zwart gat overblijft. Een periode van stilstand, rust en vrede of het tegendeel daarvan zoiets als een kosmische dementie. Daarna moeten we weer naar school.

 

Wiskunde is werkbare mystiek

Alleen door het menselijk bewustzijn te snappen en toe te passen. Metafysica dus in zijn abstracte vorm, resulterend in praktische concrete fysica. In een zwijgend heelal weerklinkt een bewustzijnsknal als drie personen zich verbinden ( ‘waar twee mensen met een derde zijn verboden’ J.C.) Waarom drie? Twee personen zonderen zich af tijdens een verloving, een huwelijk. Pas als er een derde bijkomt is er sprake van een open gemeenschap, club, wereld of institutie, en ontstaat vruchtbaarheid. Ook in overdrachtelijke zin: het kan een kind zijn, maar ook een product of idee dat gedragen wordt door nummer een en twee die het belangrijk vinden om het tot leven te wekken en het in leven te laten en er aan mee te werken en het van levensbelang voor alle drie te beschouwen. Dit betekent een groeizaam element van evolutie. Een atoom hangt samen door zwaartekracht. De cel is levend door de dubbele helix van principes die elkaar vinden. Het organisme ontstaat door de celdeling. Er ontstaat nummer drie en nog een etc. Het is kiezen of delen. Eén cel sterft af in eenzaamheid, een cel die zich deelt groeit uit tot etc. een organisme, een wezen of een persoon: groeien en leven of afsterven en doodgaan. Dit besef is voldoende om de sokken er in te zetten.

Woorden zijn nodig voor de schepping van het bewustzijn; door het verwoorden ontstaan mogelijkheden. Het zijn niet de woorden op zich maar de woorden die het bewustzijn mede veroorzaken als innerlijke energie die in de woorden zit opgesloten. De afzonderlijke letters kun je als losstaande onderdelen beschouwen, als atomen van de taal, maar samen in een woord zorgen ze voor betekenis en bewustzijn ervan. Het tekenen en schrijven van letters en ook cijfers gebeurt door een persoon die daardoor zelf ook ontstaat. Bij drie gebeurt het, vader moeder en kind, maakt drie-eenheid mogelijk bij de juiste chemie, het geheim van iedere persoon samen met de anderen.  De minnaar, de beminde en het minnen. Een…twee…drie…het is al begonnen.

1070 wrdn

Johan Mallens    6 VII 17

U kunt hier een reactie plaatsen!